Байланыштар

Кызматкерлердин байланыштары

Ростокина Галина Радиковна

Директор, Аудитор

(+996 312) 367 441

rostokina@jacobs-audit.kg


Кутепова Татьяна Филипповна

Башкаруучу өнөктөш - Аудитор, Башкы бухгалтер 

(+996 312) 367 370

kutepova@jacobs-audit.kg

 

Бочков Михаил Яковлевич

Башкаруучу өнөктөш - Аудитор

(+996 312) 367 370 

bochkov@jacobs-audit.kg


Золотухина Ольга Викторовна

Директордун жалпы жана кадр маселелери боюнча орун басары

(+996 312) 367 441

(+996 312) 367 370 

(+996 312) 367 254

(+996 312) 367 255

jacobs@jacobs-audit.kg

 

Компаниянын байланыштары

Почта дареги: 720051, Бишкек ш., көч. Салиева, 72

Электрондук почта дареги: jacobs@jacobs-audit.kg  

Телефондор: (+996 312) 367 441 

(+996 312) 367 370 

(+996 312) 367 254

(+996 312) 367 255

Айдоо багыттары

Посмотреть на карте Бишкека