"Ишенимдүү бухгалтердик эсеп бул өткөн учурдун жаңылбас соту, азыркы учурдун керектүү шериги, жол көрсөткүчү жана келечектеги ишенимдүү кеңешчи".
Иоганн Фридрих Шер (Германия) (1846-1924)
Компания жөнүндө

«В.Якобс-Аудит» ЖАК (мындан ары - Коом) 1994-жылдын 13-октябрында түзүлгөн жабык акционердик коом болуп саналат.

Коом Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын Коомду аудиттин бирдиктүү мамлекеттик реестринде каттоо жөнүндө чечиминин негизинде аудитордук иш жүргүзүүгө укуктуу. Коомдук кызыкчылыктын субъекттеринин, ири чарбалык субъекттердин аудитине жол берилген уюмдар. Жеке каттоо номери (ИРН) № 2100805 27.07.2023.

Компаниянын персоналынын кесипкөйлүгү экономиканын ар кандай секторлорунда аудит, бухгалтердик эсеп же консалтинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Лицензиялар, күбөлүктөрү, сертификаттар
Жаңылыктар
Новости законодательства Кыргызской Республики
За период: с 14 октября по 20 октября 2023 года
Новости законодательства Кыргызской Республики
За период: с 06 октября по 13 октября 2023 года
Новости законодательства Кыргызской Республики
За период: с 22 сентября по 29 сентября 2023 года
Новости законодательства Кыргызской Республики
За период: с 16 сентября по 21 сентября 2023 года
Новости законодательства Кыргызской Республики
За период: с 08 сентября по 15 сентября 2023 года
Новости законодательства Кыргызской Республики
За период с 01 сентября по 08 сентября 2023 года
Посмотреть на карте Бишкека
Байланыштар
720051, Бишкек ш., көч. Салиева, 72